Historie Staré školy

Stará škola v obci Křižany č.p. 136 pod svahy Ještědsko-kozákovského hřbetu patří k nejvýznamnějším objektům této vesnice. Leží na žluté turistické značce mezi Pruským křížem a Malým Ještědem, která v tomto úseku kopíruje žitavskou část Svatojakubské cesty. Původně zájezdní hostinec z počátku 19. století sloužil značnou část své existence - až do přelomu 50. a 60. let minulého století - jako národní škola (obecná škola). V roce 1996 byl prohlášen kulturní památkou. 

Podstávkové domy

Podstávkové domy jsou typické pro příhraniční oblasti tohoto kraje s přesahem do Saska a Polska. Tradiční lidovou architekturu Podještědí tak v Křižanech zastupuje objekt Staré školy a představuje důležitý předmět poznání vývoje lidové architektury a osídlení regionu.

Popis objektu

Jedná se o patrový, zčásti roubený dům na obdélném půdorysu s vykládaným štítem břidlicovými šablonami na jižní straně, bedněným štítem na severní straně a sedlovou střechou. Roubení je v prvním patře obloženo horizontálním šalováním. Přízemí je z části roubené se třemi oblouky podstávek.

Historie školy

Takzvanou horní školu zřídila v roce 1871 obec Křižany původně v pronajaté místnosti domu čp. 136, který byl pak 8. června 1875 včetně zahrady a pole zakoupen místní školskou radou za 2500 zlatých pro účely školy. Důvodem byla značná odlehlost horní části obce od její dolní části, kde se nacházela budova hlavní školy. Školní docházku především v zimních měsících komplikoval také značný výškový rozdíl mezi oběma lokalitami této horské vesnice. Horní jednotřídní škola tehdy administrativně patřila pod "dolní" školu čp. 232, a to až do svého osamostatnění od 1. září 1877, kdy se zároveň stala školou dvoutřídní. V roce 1886 byl objekt školy stavebně rozšířen. V prvním pololetí školního roku 1925/26 byly obě školní třídy administrativním zásahem spojeny v jednu, poté však opět fungovaly odděleně.


Budoucnost

V roce 2021 vznikl Spolek pro obnovu Staré školy Křižany, který si klade za cíl ve spolupráci s majiteli zachránit havarijní stav budovy a obnovit zde kulturní a vzdělávací činnost v prostorách staré třídy a školní zahrady.

Fáze rekonstrukce


2018

Na sklonku roku 2018 jsme koupili chátrající objekt.

2019

V roce 2019 jsme vzhledem k havarijnímu stavu rozebrali a znovu sestavili zhruba stopadesát let starý přízemní přístavek, na němž stál v patře suchý záchod neboli prevét. U přístěnku byla narušená podezdívka, do které zatékalo, patrový záchod měl narušenou statiku a hrozilo jeho zřícení.

Po demontáži bednění přístěnku jsme vyzdili kamennou podezdívku z původního zdiva a cihel. Po rozebrání prevétu vyzdili zídku z pískovcových štuků a opět sestavili konstrukce a bednění. Stříšku přístěnku jsme pokryli  falcovaným plechem, toaletu střešní krytinou. Až poté se teprve přešlo k samotné rekonstrukci hlavní střechy domu včetně komínů. Po demontáži krytiny z břidlice, krytiny z dřevěných šindelů a očištění střech jsme provedli opravy střešní konstrukce, namontoval se rošt krytiny, dřevěné závětrné a podhledové lišty. V další fázi opravy střecha dostala novou krytinu, plechové žlaby a sněhové zábrany. Oprava střechy byla podpořena Libereckým krajem a MK ČR.

2020

V roce 2020 následovala oprava severního štítu, vybudovali jsme domovní čističku odpadních vod, zrekonstruovali jsme okna v části domu a vstupní dveře ze západní strany. V poslední fázi roku 2020 jsme opravili původní učitelský byt a síň v patře.

2021

V roce 2021 proběhla rekonstrukce vstupní síně, vnějších omítek na východní a jižní straně domu, šalování na polovině domu, vyhotovení nového modřínového plotu, který laskavě poskytla Pila Křižany a další drobnější práce zejména svépomocí.

2022

Rok 2022 přinesl zásadní změny vnější strany. Zbavili jsme se hlubokých výkopů mezi domem a silnicí. Obnovili jsme původní pískovcovou zídku, vrátili tzv. předzahrádku a doplnili modřínový plot. Největší radostí je obnovení původního hlavního vchodu z pískovcových kamenů a celého jeho okolí. Připojení na nové inženýrské sítě je i pro kulturní památku radostný krok. Vnitří část budovy se dočkala kompletní rekonstrukce v prostorách tzv. hostinského pokoje a původního chlívku, ze kterého se stala koupelna. Obě místnosti jsou pod podlahou odvětrávány, byly opraveny padající klenby a štukové omítky a vrátil se jim důstojný vzhled.

Více o plánech a opravách se dozvíte ZDE.


Z křižanské kroniky