Historie Staré školy

Stará škola v obci Křižany č.p. 136 pod svahy Ještědsko-kozákovského hřbetu patří k nejvýznamnějším objektům této vesnice. Leží na žluté turistické značce mezi Pruským křížem a Malým Ještědem, která v tomto úseku kopíruje žitavskou část Svatojakubské cesty. Původně zájezdní hostinec z poloviny 18. století sloužil po většinu své existence - až do přelomu 50. a 60. let minulého století - jako národní škola (obecná škola). V roce 1996 byl prohlášen kulturní památkou. 

Podstávkové domy

Podstávkové domy jsou typické pro příhraniční oblasti tohoto kraje s přesahem do Saska a Polska. Tradiční lidovou architekturu Podještědí tak v Křižanech zastupuje objekt Staré školy a představuje důležitý předmět poznání vývoje lidové architektury a osídlení regionu.

Popis objektu

Jedná se o patrový, zčásti roubený dům na obdélném půdorysu s vykládaným štítem břidlicovými šablonami na jižní straně, bedněným štítem na severní straně a sedlovou střechou. Roubení je v prvním patře obloženo horizontálním šalováním. Přízemí je z části roubené se třemi oblouky podstávek.


Budoucnost

V roce 2021 vznikl Spolek pro obnovu Staré školy Křižany, který si klade za cíl ve spolupráci s majiteli zachránit havarijní stav budovy a obnovit zde kulturní a vzdělávací činnost v prostorách staré třídy a školní zahrady.

Fáze rekonstrukce


2018

Na sklonku roku 2018 jsme koupili chátrající objekt.

2019

V roce 2019 jsme vzhledem k havarijnímu stavu rozebrali a znovu sestavili zhruba stopadesát let starý přízemní přístavek, na němž stál v patře suchý záchod neboli prevét. U přístěnku byla narušená podezdívka, do které zatékalo, patrový záchod měl narušenou statiku a hrozilo jeho zřícení.

Po demontáži bednění přístěnku jsme vyzdili kamennou podezdívku z původního zdiva a cihel. Po rozebrání prevétu vyzdili zídku z pískovcových štuků a opět sestavili konstrukce a bednění. Stříšku přístěnku jsme pokryli  falcovaným plechem, toaletu střešní krytinou. Až poté se teprve přešlo k samotné rekonstrukci hlavní střechy domu včetně komínů. Po demontáži krytiny z břidlice, krytiny z dřevěných šindelů a očištění střech jsme provedli opravy střešní konstrukce, namontoval se rošt krytiny, dřevěné závětrné a podhledové lišty. V další fázi opravy střecha dostala novou krytinu, plechové žlaby a sněhové zábrany. Oprava střechy byla podpořena Libereckým krajem a MK ČR.

2020

V roce 2020 následovala oprava severního štítu, vybudovali jsme domovní čističku odpadních vod, zrekonstruovali jsme okna v části domu a vstupní dveře ze západní strany. V poslední fázi roku 2020 jsme opravili původní učitelský byt a síň v patře.

2021

V roce 2021 proběhla rekonstrukce vstupní síně, vnějších omítek na východní a jižní straně domu, šalování na polovině domu, vyhotovení nového modřínového plotu, který laskavě poskytla Pila Křižany a další drobnější práce zejména svépomocí.

Více o plánech a opravách se dozvíte ZDE.


Z křižanské kroniky