Historie kulturní památky

Stará škola v obci Křižany č.p. 136 pod svahy Ještědsko-kozákovského hřbetu patří k nejvýznamnějším objektům této vesnice. Leží na žluté turistické značce mezi Pruským křížem a Malým Ještědem, která v tomto úseku kopíruje žitavskou část Svatojakubské cesty. Původně zájezdní hostinec z počátku 19. století sloužil značnou část své existence - až do přelomu 50. a 60. let minulého století - jako národní škola (obecná škola). V roce 1996 byl prohlášen kulturní památkou. V roce 2019 začali noví majitelé objekt v havarijním stavu rekonstruovat a založili Spolek pro obnovu Staré školy Křižany. Od roku 2021 se zde konají občasné kulturní akce.


Historie školy

Takzvanou horní školu zřídila v roce 1871 obec Křižany původně v pronajaté místnosti domu čp. 136, který byl pak 8. června 1875 včetně zahrady a pole zakoupen místní školskou radou za 2500 zlatých pro účely školy. Důvodem byla značná odlehlost horní části obce od její dolní části, kde se nacházela budova hlavní školy. Školní docházku především v zimních měsících komplikoval také značný výškový rozdíl mezi oběma lokalitami této horské vesnice. Horní jednotřídní škola tehdy administrativně patřila pod "dolní" školu čp. 232, a to až do svého osamostatnění od 1. září 1877, kdy se zároveň stala školou dvoutřídní. V roce 1886 byl objekt školy stavebně rozšířen. V prvním pololetí školního roku 1925/26 byly obě školní třídy administrativním zásahem spojeny v jednu, poté však opět fungovaly odděleně.


Budoucnost

V roce 2021 vznikl Spolek pro obnovu Staré školy Křižany, který si klade za cíl ve spolupráci s majiteli zachránit havarijní stav budovy a obnovit zde kulturní a vzdělávací činnost v prostorách staré třídy a školní zahrady.

Popis objektu

Jedná se o patrový, zčásti roubený dům na obdélném půdorysu s vykládaným štítem břidlicovými šablonami na jižní straně, bedněným štítem na severní straně a sedlovou střechou. Roubení je v prvním patře obloženo horizontálním šalováním. Přízemí je z části roubené se třemi oblouky podstávek.

Podstávkové domy

Podstávkové domy jsou typické pro příhraniční oblasti tohoto kraje s přesahem do Saska a Polska. Tradiční lidovou architekturu Podještědí tak v Křižanech zastupuje objekt Staré školy a představuje důležitý předmět poznání vývoje lidové architektury a osídlení regionu.


Z křižanské kroniky